Label Rouge och Skyddad ursprungsbeteckning (IGP)

IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, IGP Périgord, Label Rouge, Appellation Oie du Périgord är alla märkningar som fungerar som garantier på en högkvalitativ foie gras.

Benämningarna IGP (Indication géographique protégée) Sud-Ouest eller Périgord, Label Rouge eller Appellation Oie du Périgord berättar var din foie gras producerats, men utgör också en garanti för att etablerade regelverk gällande djurhållning och tillverkning följts.

Benämningen IGP har nått ett erkännande på europeisk nivå. Label Rouge, som är en äldre benämning, existerar uteslutande i Frankrike, men skapades också med syfte att förstärka en tradition som ställer krav på producenten. 

Utöver tillverkningskvaliteten är även produktens egna organoleptiska egenskaper kontrollerade av INAO (Institut national de l’origine et de la qualité, eller det Nationella institutet för ursprung och kvalitet). 

Vilka garantier?

Alla dessa märkningar delas ut efter att vissa kriterier uppfyllts till matprodukter som genom sin tillverkning på olika sätt är historiskt lierade med en viss kvalitet och ett visst geografiskt område.

Detta garanterar: 

  • Möjligheten att spåra din foie gras geografiska ursprung.

  • Respekt för ett etablerat regelverk: kvaliteten på fåglarnas mat, deras tillgång till gräsklädda ytor och en sträng syn på hygieniska krav.

  • Alla nivåer kontrolleras av en utomstående organism.

Genom att välja en foie gras märkt med IGP, Label Rouge eller Appellation Oie du Périgord bidrar du också till att upprätthålla en regional savoir-faire där tillverkarna får ett erkännande för sitt kvalitetsengagemang.

Självklart hindrar inte detta att det finns skillnader i tillverkningsmetoderna och smaknivån på olika foie gras. Alla produkter som är märkta med IGP är inte av samma kvalitet, då vissa tillverkas av hantverkare som använder traditionella metoder, och andra på ett mer industriellt sätt. 

Trots detta är IGP, Label Rouge och Appellation Oie du Périgord grundmärkningar som har klara fördelar, till skillnad från « Origine France » som står att finna på många foie gras, och vars definition är betydligt mindre tydlig och inte lyder efter någon särskild norm.

På Foie Gras Gourmet säljer vi ingen produkt som är märkt med « Origine France ».