Vårt kvalitetsengagemang för Anka och Gås Foie Gras

Våra kvalitetsengagemang

Foie Gras Gourmet har som ambition att låta så många som möjligt upptäcka den delikata smaken av äkta foie gras. Den höga kvalitetsnivån på de utvalda produkterna i kombination med en felfri logistisk organisation tillåter oss att säga att vi förtjänar kundens förtroende. 

1. Foies gras som valts med största möjliga oberoende 

— Vi är inte bundna till någon enstaka producent.

— Vi är inte bundna till något kooperativ av producenter.

— Vi är inte bundna till någon agroalimentär grupp.

— Vi väljer alla våra produkter uteslutande efter eget huvud.

2. Foies gras som valts i blindtest 

 

— Alla våra foie gras har valts genom blindtest.

— Panelmedlemmarna (nybörjare, gourmeter eller arbetande inom matbranschen) har utvärderat produkter från några av de största europeiska märkena.

— Kriterierna som bedömts har varit doft, utseende, konsistens och så självklart smak.

— Foie Gras Gourmet har sedan valt ut de produkter som varit mest uppskattade under dessa smakprover.
 

3. De europeiska märkningarnas smakgaranti

— Alla våra foie gras har märkts med IGP (Indication géographique protégée, som indikerar produktens samstämmighet med sitt ursprung och den franska motsvarigheten till SUB) Sud-Ouest eller Périgord, Label Rouge (som visar att producenten varit tvungen att följa en viss uppsättning djurhållningsregler) eller Oie du Périgord. 

— Dessa olika märkningar är ett ovedersägligt bevis på kvalitet. De finns till för att ge kunden säkerhet i att en uppsättning stränga krav efterlevts, något som kontrollerats av oberoende instanser.                                

4. Tillverkare som är benhårda i frågor om kvalitet och respekt för mathantverket 

— Ankorna och gässen matas med spannmål och majs från regionen där de föds upp, och har tillgång till ett grästäckt område. Det är en garanti på ett sunt och friskt kött.
 
— Ank- och gåslevern som väljs ut av Foie Gras Gourmet tillverkas av familjeföretag eller kooperativ som fäster stor vikt vid sitt ursprung och sitt hantverk, och som tar den tid som behövs för att producera varor av god kvalitet.
 
— Tillverkningen följer samma mönster som regionens kulinariska tradition, som fått utvecklas under flera århundraden.
  

5. En optimal logistikhantering 

— Hemsidan foie gras gourmet.com finns tillgänglig på flera olika språk.

— Det är möjligt att betala på olika, helt säkra sätt.

— Leveransen är gratis i mer än 100 länder runt om i världen.

— Inget beställningsminimum krävs för länderna inom EU, de franska territorierna och ytterligare 11 länder (Schweiz, Norge, Island, Lichtenstein, USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong och Singapore).

Har du frågor om foie gras, våra produkter, eller om vår hemsida? Kontakta oss gärna på info[@]foie gras gourmet.com.