Foie Gras Gourmet steunt AVSF

Foie Gras Gourmet heeft beslist AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières) te zullen steunen. AVSF is een vereniging die zich inzet voor internationale solidariteit, erkend als openbare nutsvoorziening, en die zich sinds 1977 engageert voor de ondersteuning van kleine boerenbedrijven.

AVSF biedt aan landbouwgemeenschappen die bedreigd worden door uitsluiting en armoede, professionele vaardigheden op het gebied van landbouw, veeteelt en diergezondheid.

AVSF steunt de boeren, zodat zij toegang krijgen tot betere levensomstandigheden, de natuurlijke hulpbronnen waarvan zij afhankelijk zijn duurzaam kunnen beheren en beter voor hun vee kunnen zorgen. 

Veehouderij, een cruciale activiteit

In ontwikkelingslanden houdt veeteelt 600 miljoen mensen in leven en kan het tot een derde van de nationale economische productie van bepaalde landen vertegenwoordigen. 

Als aanvulling op landbouw zorgt veeteelt voor extra inkomsten en het gebruik van niet-bebouwbare grond: zo is 70% van de bestaansmiddelen in bergachtige, droge of semi-droge gebieden afkomstig van de veeteelt.

De pastorale landbouw, die afhankelijk is van de seizoengebonden mobiliteit van de dieren, vormen de inkomsten voor 200 miljoen mensen en wordt beoefend op bijna een derde van de oppervlakte van de aarde in kwetsbare ecosystemen. 

Pastoralisme maakt deel uit van een agro-ecologische aanpak: het gebruikt minder middelen, vervuilt minder dan de sedentaire veeteelt, verdient de voorkeur voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen, bemest de bodem, verbetert de bodemeigenschappen met gewasresten en is vaak zeer productief.         

Bedreigingen voor de veehouderij

Fabriekslandbouw uit noordelijke landen exporteert nog steeds massaal goedkoop vlees en melkpoeder naar zuidelijke landen en concurreert daarmee rechtstreeks met lokale boeren. 

Daarnaast worden zuidelijke landen niet gespaard door de ontwikkeling van industriële landbouwpraktijken, die dierenleed veroorzaken, ons milieu verslechteren door overconsumptie en fossiele brandstoffen, en een grote rol spelen in de klimaatverandering vanwege de ontbossing.

Om de foktechnieken te verbeteren, biedt AVSF boeren hun vaardigheden en kennis aan op het gebied van het welzijn van boerderijdieren, de bescherming van de biodiversiteit van huisdieren en wilde dieren, het behoud en de instandhouding van dierenpopulaties en de bevordering van traditionele kennis.

Foie Gras Gourmet is blij om AVSF te steunen, die boeren in staat stelt om van hun land en hun kuddes te leven, terwijl ze het milieu behouden en het welzijn van dieren bevorderen.  

U kunt met een gerust hart doneren aan avsf.