Warunki sprzedaży

 
1. Preambuła
 
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży („ CGV ”) regulują korzystanie z witryny www.foiegrasgourmet.com („ Witryna ”)  
 
Firma Foie Gras Gourmet świadczy dla Ciebie usługi pod warunkiem, że zobowiążesz się do przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków. Zalecamy regularne zapoznawanie się z najnowszą wersją Ogólnych Warunków Handlowych.
 
W każdym przypadku uznaje się, że zaakceptowałeś je po prostu korzystając z usług. Korzystanie z usług oznacza akceptację Regulaminu w jego najnowszej wersji.


2 - Akceptacja ogólnych i szczegółowych warunków sprzedaży
 
Składając zamówienie na Stronie, będziesz musiał wykonać kilka kroków:
- zarejestruj się podając swoje imię i nazwisko oraz adres
- wybierz produkty i dodaj je do koszyka
- wybierz sposób dostawy
- Wybierz metodę płatności
- przejdź do płatności
 
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi zawierania umów w Internecie, do zawarcia umowy dochodzi w momencie kliknięcia przycisku umożliwiającego potwierdzenie zamówienia, po zapoznaniu się ze szczegółami jego zamówienia, w szczególności jego ceną całkowitą oraz po zapoznaniu się z możliwość poprawienia wszelkich błędów. W ten sposób rozpoznają Państwo swoje zobowiązanie płatnicze.
 
Wszystkie zamówienia produktów są uzależnione od dostępności.
 
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia jakiejkolwiek osoby lub firmy nie przestrzegającej niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży .

3 - Nasze produkty
 
Wszystkie produkty zostały wybrane ze względu na ich jakość. Każdy przedmiot prezentowany w Serwisie podlega prezentacji ze wskazaniem jego nazwy, składu, ilości i ceny.
 
Oceny lub uwagi dotyczące tych produktów zostały dokonane w sposób całkowicie bezstronny przez uznanego szefa kuchni.

 
4 - Nasze ceny
 
Wszystkie ceny wskazane na Stronie są cenami netto i zawierają podatek VAT. W zależności od kwoty zamówienia mogą obowiązywać opłaty za dostawę.
 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyświetlanych cen bez powiadomienia. Obowiązującymi cenami są ceny wyświetlane na stronie w momencie składania zamówienia.


5 - Podatki i opłaty celne: chęć cen netto
 
Chcemy zaoferować Państwu ceny netto i współpracować w tym kierunku z naszymi partnerami. Jednakże przepisy różnią się w Unii Europejskiej i poza nią.
 
Miejsca docelowe w Unii Europejskiej:
Dla miejsc docelowych w Unii Europejskiej (Niemcy, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Dania, Hiszpania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia , Czechy, Rumunia, Wielka Brytania, Słowacja, Słowenia, Szwecja), nie obowiązują opłaty celne, a międzynarodowe konwencje umożliwiają opłacenie podatku VAT (podatku od wartości dodanej) przez nadawcę. Zatem w żadnym wypadku odbiorca paczki nie będzie musiał uiszczać żadnej dodatkowej opłaty po otrzymaniu paczki.
 
Miejsca docelowe poza Unią Europejską i DOM/COM:
Natomiast poza Unią Europejską może się zdarzyć, że w momencie dostarczenia przesyłki dystrybutor zażąda od odbiorcy zapłaty kosztów odpowiadających VAT lub cłom. Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami i wszystkimi administracjami celnymi w celu ustalenia systemu terminów umożliwiającego nam honorowanie podatków w imieniu odbiorcy, systemu zwanego Delivered Duty Paid („DDP”). ).

Jest to jednak dziś trudne dla niektórych krajów, które definiują własną politykę dotyczącą podatku VAT i podatków importowych, stosowaną mniej lub bardziej rygorystycznie. Firma w żadnym wypadku nie może zwrócić Państwu kwot żądanych przy dostawie.

Podobnie w przypadku DOM/COM może być wymagany podatek zwany opłatami morskimi.

Zobowiązujemy się do jak najszybszego przekazania naszym klientom kierunków, do których takie urządzenie będzie dostępne.


6 - Płatność online z naszej strony
 
Każdy klient podczas składania zamówienia wybiera metodę płatności: karty kredytowe (Visa, Mastercard, American Express), Paypal, Sofort, Ideal, Giropay, Apple Pay.
 
Nasza firma zdecydowała się na wysoce bezpieczną platformę płatniczą: Stripe ( https://stripe.com/fr/enterprise )
 
Wszystkie płatności dokonywane w Serwisie dokonywane są przy użyciu protokołu Secure Socket Layer (SSL), co oznacza, że ​​przesyłane informacje są szyfrowane programowo i nie można ich odczytać podczas przesyłania przez sieć.
 
O tym, że transmisja jest szyfrowana programowo, zauważysz, gdy w Twojej przeglądarce pojawi się symbol kłódki. Co więcej, podczas wprowadzania danych bankowych (numer karty, data ważności i kryptogram) adres URL zmienia się na adres URL https („s” oznaczający bezpieczeństwo), a nie jest już adresem http.
 
Po zatwierdzeniu płatności, potwierdzenie zostanie wysłane do Ciebie e-mailem. Na wyciągu z konta karty bankowej pojawi się tytuł „FoieGrasGourmet”.

Spółka w żadnym wypadku nie posiada informacji bankowych o swoich klientach. Wszystkie te informacje nie przechodzą przez witrynę Foie Gras Gourmet, ale przez witrynę jej partnera finansowego Stripe, znanego ze swojego profesjonalizmu i wymagań dotyczących bezpieczeństwa transakcji.
 
7 - Szczególna uwaga na dostawę
 
Obiecujemy przygotować i wysłać wszystkie paczki w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia (z wyjątkiem weekendów i świąt).
 
Dla każdego miejsca docelowego współpracujemy z DHL Express, aby wybrać najlepszego operatora dystrybucji, który dostarczy Ci nasze produkty w najlepszych warunkach bezpieczeństwa i szybkości. W zdecydowanej większości przypadków czas dostawy waha się w zależności od kraju przeznaczenia od 1 do 3 dni roboczych w Europie, od 2 do 6 dni roboczych poza Europą.

Podane czasy są średnimi czasami zaobserwowanymi podczas badań jakości usług naszego dostawcy usług logistycznych. Spółka w żadnym wypadku nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie.
 
Jeśli uważasz, że jest mało prawdopodobne, że będziesz obecny w miejscu dostawy w momencie doręczenia przesyłki, radzimy podać nam adres Twojej firmy lub adres obecnego sąsiada, aby uniknąć opóźnień w dostawie lub niedogodności w odbiorze przesyłki pakiet.
 
Jeżeli podczas dostawy produktów nie będzie żadnej osoby, przewoźnik albo pozostawi paczkę w Twojej skrzynce pocztowej, albo przedstawi przesyłkę w późniejszym terminie, albo powiadomi Cię, podając warunki (adres, godziny otwarcia), które pozwolą abyś przejął paczkę.
 
Jeżeli przesyłka nie zostanie odebrana, zostanie ona zwrócona Firmie, a my skontaktujemy się z Tobą. Jeśli nie odpowiesz w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych, Firma uzna, że ​​skorzystałeś z prawa do anulowania zamówienia i zwrócimy wcześniej zapłacone kwoty.

 
8 - Siła wyższa
 
Odpowiedzialność Spółki nie może być zrealizowana, jeżeli niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jednego z jej obowiązków opisanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży wynika z przypadku siły wyższej.
 
Za przypadki siły wyższej uważa się w Ogólnych Warunkach Sprzedaży każde zdarzenie pozostające poza kontrolą i/lub niezależne od woli Spółki, takie jak, przy czym lista ta nie jest wyczerpująca, klęska żywiołowa, strajki, zamrożenie, pożar, burza, powódź, epidemia, trudności w dostawach, strajk lub inny spór pracowniczy, awaria lub przerwa w krajowych lub międzynarodowych kanałach komunikacji, krajowych lub międzynarodowych usługach pocztowych, przerwa w dostawach usług elektronicznych, wpływ na usługi (usługi) ze względu na nieprzewidywalność i nieodparta natura.
 
Po pierwsze, zdarzenie siły wyższej, o którym mowa powyżej, wstrzymuje wykonanie umowy; jeżeli zdarzenie siły wyższej trwa dłużej niż jeden (1) miesiąc, każda ze stron będzie miała możliwość rozwiązania umowy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

9 - Produkty uszkodzone
 
Jeśli po otrzymaniu przesyłki zauważysz, że towar jest uszkodzony, musisz nas o tym poinformować e-mailem: info[@]foiegrasgourmet.com po otrzymaniu przesyłki (do dwudziestu ośmiu „28” dni kalendarzowych od daty zamówienia), podając numer zamówienia oraz zdjęcie uszkodzonego produktu, abyśmy mogli od razu zgłosić reklamację wobec naszych dostawców. Następnie zaoferujemy Ci możliwość bezpłatnej wymiany produktu lub zwrotu ceny uszkodzonego produktu.

10 - Prawo do odstąpienia od umowy
 
klient ma prawo odstąpienia od umowy zgodnie z definicją na stronie .